Miljøprofil

Miljøprofil

I arbeidet med årets Trosopplæringskonferanse har det vært viktig å synliggjøre at kirkens satsning på Miljø og Bærekraft er integrert del av arrangementet.

Vårt engasjement må vises i handling ellers blir det bare tomme ord. På årets konferanse  prøver vi  å unngå engangsprodukter i så stor grad som mulig. 

Kirkens Nødhjelp sponser  alle deltakere med en vannflaske og alle får utdelt en kaffekopp i plast som sponses av ” Skaperverk og bærekraft ” prosjektet. I den grad vil må bruke pappkopper og papptallerkener så vet vi at de er av resirkulerbart materiale. Vi samarbeider godt med Hotel Thon som er miljøsertifisert, noe som betyr at vi kan få f.eks maten innpakket i papirpose i stedet for plast. De lover ikke at maten er ”kortreist”, men kaffen er Fairtrade merket. I samarbeid med Norges Varemesse ønsker vi å finne løsninger slik at alt avfall blir sortert. Norges Varemesse er også plassert sentralt i Lillestrøm sentrum, noe som gjør det enkelt å benytte seg av tog som transportmiddel til konferansen.

En kirke som vil være pådriver for vern av skaperverket retter blikket utover og viser i handling at vi jorden er vårt felles hjem. Sangene i ” Syng håp” 1 og 2 gir oss viktige impulser fra våre trossøsken over hele verden og i gudstjenesten  ønsker vi å bruke sanger og liturgier fra den verdens vide kirke. I løpet av konferanse dagen vil alle få anledning til å knyte seg inn med grønne stoffremser i jordens vev, der Kristus Jesus er i sentrum. Ansvarlig for dette prosjektet er  kunstneren Grete Refsum, som blir å finne på en fellesstand på konferanse torget. Her får deltakere presentert ulike verktøy og metoder som engasjerer barn og ungdom  i kampen for skaperverket og menneskeverdet.
Vi håper gjennom dette at vi har forsterket konferansens miljøprofil!

Jorunn Blindheim
(leder av hovedkomiteen)