Hvem får Trosopplæringsprisen 2016?

Hvem får Trosopplæringsprisen 2016?

Årets nominerte er Skapingsdagene i Os Kyrkjelyd, Naturkul i Eidfjord kyrkjelyd og LUPY – Bondelia Ynglingen på Gjøvik.

IKO – Kirkelig pedagogisk senter har siden 2001 årlig delt ut Trosopplæringsprisen, tidligere Dåpsopplæringsprisen, til menigheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring. Prisen fremhever blant annet aktiviteter og prosjekter som kan være til inspirasjon for andre, som kan vise til godt metodisk arbeid og som stimulerer til tverrfaglig samarbeid i menighetene. På bildet ser vi ungdommene Naturkul i Eidsfjord kyrkelyd i fri utfoldelse. 

Blant 24 forslag fra hele landet, har årets jury valgt å nominere disse tre tiltakene til Trosopplæringsprisen 2016:

Skapingsdagene
Skapingsdagane er eit tidsavgrensa breiddetiltak for 1. og 2. klassingar i Os kyrkjelyd. Dette er eit heildagstilbod som går av stabelen dei 3 første dagane etter skuleslutt, i sommarferien. Borna får lære om Gud som skapar. Kvar morgon vert alle samla i kyrkja om temaene «Skapt i Guds bilete», «Skapt til fellesskap» og «Skapt til å dele». Barna får knytte kunst og bibelforteljing saman gjennom å skape sjølv. Lokale kunstnarar leier skapingsøkter der barna kan velje mellom foto, maling, leire, kreativ dans, trommesirkel og teater. Det er også faste aktivitørar og ein hobby- og leikestasjon som er tilgjengelege heile tida. Dagane vert avslutta med ei skapingsgudstjeneste. Skapingsdagane er eit alternativ til andre sommarskuletilbod, og fyller eit behov for aktivitet og samvær når foreldra er på jobb. Tiltaket har eksistert i to år, og i år deltok 75 barn.

Naturkul
Naturkul i Eidfjord kyrkjelyd er eit breiddetiltak for born i 6.–8.klasse. Naturkul har som mål å la born erfare kyrkja som ein naturleg del av dagleglivet og som ein stad der ein kan ha det kjekt i lag med andre. Prosjektet har ein treårig syklus der tema rullerer mellom: Pilegrim – på vandring gjennom livet og trua. Natur – born i guds verd. Kyrkjecamp – talent til teneste, den enkelte sin verdi i fellesskapet. Borna får høyre og erfare bibelforteljingar – gjennom aktivitet. Prosjektet bruker arbeidsformer som storyline, pilegrimsvandring, drama, dans, bålsamling og overnatting i lavvo og det har vore lagt ned tidskapsel. Borna vert invitert til tre samlingar og ei leirhelg kvart år. Prosjektet har eksistert i over ti år og samlar mellom 80 – 100 % av dei inviterte. Det vert drive av dei tilsette i kyrkjelyden, frivillige og av kyrkja sine ungdomsleiarar som går i 10. klasse.

LUPY – Bondelia
LUPY – Bondelia er et ungdomsdiakoni-prosjekt som startet våren 2016 i tilknytning til asylmottaket på Bondelia, og er en del av arbeidet med Lederutvikling på Ynglingen i Gjøvik. Rundt 20 ungdomsledere har ansvaret for aktivitetssamlinger sammen med beboere på asylmottaket i aldersgruppene 0-12 og 12-15 år. Samlingene planlegges og gjennomføres sammen med diakon, to ganger hver måned. Programmet består av lek, ballspill, enkel matlaging og turer for å bli kjent i Gjøvik-området med ønske om å skape gode relasjoner, bygge bro mellom ulike kulturer og religioner. Målet for tiltaket har vært å gi ungdom erfaring med diakoni, å ta del i andres liv og ha medansvar, gi tro på egen innsats og oppleve sammenhengen mellom tro og handling. Tiltaket er et samarbeid mellom Engehaugen, Gjøvik og Hunn menigheter, trosopplæringen og diakonien i Gjøvik, Røde Kors og Frivillighetssentralen i Gjøvik kommune.

Utdeling
Vinneren blir offentliggjort på Trosopplæringskonferansen. Denne konferansen arrangeres årlig på Norges Varemesse på Lillestrøm. Prisen består av et bidrag på 50 000 kroner og et kunstverk av kunstneren Helge Bøe.

Trosopplæringsprisen 2016 deles ut av IKO – Kirkelig pedagogisk senter sammen med KA og Kirkerådet.