barnogsorgpixabay
Illustrasjonsfoto: Pixabay

Barn og sorg

ca 30 min

Hvordan snakker vi med barn om døden, i kirkelig undervisning? Hva sier vi om døden? Og ikke minst, hvordan møter vi barn og unge i sorg og i krise? Steinar Ekvik har lang erfaring som menighetsprest og sykehusprest. Han holder mange foredrag og har skrevet flere bøker om temaet barn og sorg.

 

 

Nyttige ressurser:

Temaside i Ressursbanken

Bøker av Steinar Ekvik:
Tårer uten stemme. Når barn er blant dem som sørger. Verbum, 2010.
Trøste og bære. Verbum, 2007.

Bøker for barn om død, sorg, begravelse og kremasjon

Førstehjelp ved sorg i Ressursbanken 

Ressursorganisasjoner:
Landsforeningen uventet barnedød 
Kreftforeningen

 

Tilbake til seminaroversikten