konfliturgikirkeradetbomathisen
Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen/Kirkerådet

Konfirmanttid, liturgi og musikk

ca. 20 min

Og der lot de synge messe

I Bragernes kirke har de vært opptatt av å knytte konfirmantarbeidet og menighetens gudstjenesteliv tett sammen, og å samarbeide tverrfaglig for å oppnå dette. De har gjennom flere år arbeidet med liturgi, musikk og salmesang inn i konfirmantarbeidet, og funnet en form som fungerer. I dette seminaret vil de dele noen av sine erfaringer.

Med Sol Trogstad Vråle (kateket), Jørn Fevang (kantor) og Per Erik K. Brodal (prest)

 

Tilbake til seminaroversikten