Samisk i trosopplæringen: Hvordan komme i gang?

ca. 30 min

Mennesker med samisk tilhørighet bor overalt i landet. Her får du praktisk veiledning i hvordan å ta i bruk samisk språk og kultur i trosopplæringen.

Ønsker du å se seminaret tegnspråktolket? Trykk her

- Lær hvilke bakgrunnskunnskaper som vil være til hjelp i dette arbeidet.
- Se hvor du finner arbeidsressurser, samt kilder for å gå mer i dybden.
- Få tips til hvordan du kan knytte kontakt med samiske miljøer. 
- Få en innføring i en kort pilgrimsvandring på vidda.
- Lær deg å si en velsignelse på sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk.

Med Sigrid Karine Paulsen, rådgiver for trosopplæring og diakoni i sekretariatet til Samisk kirkeråd.

 

Tilbake til utvalg fra 2020