Oppdrag – å ta imot

Oppdrag – å ta imot

Trosopplæringskonferansen er et viktig møtested mellom alle mulige kirkelige medarbeidere. En som gleder seg ekstra til å komme i år, er Kirkerådets nye direktør for fagfeltet de aller fleste på konferansen sorterer inn under; kirkefag. Jan Christian Kielland begynte i vår i stillingen som direktør for kirkefag, men han er gammel traver på konferansen.

– Trosopplæringskonferansen har vært et viktig sted for å møte folk, for å få inspirasjon og for å se hva som rører seg. Tidligere var jeg gateprest for ungdom og senere jobbet jeg i KFUK-KFUM. På konferansen har jeg vært bidragsyter flere ganger og på ulike måter, og sånn sett var den et sted for å dele noe jeg hadde jobbet med og å få verdifull respons på det.

Meld deg på her! Før 27. september får du en rimeligere "tidligpris"! 

Gudstjeneste-løft
Alle som har deltatt på denne storsamlingen, har ulike opplevelser de trekker fram. Også Kielland har et favorittminne. Det er ni år gammelt og stikkordet er «Taizé». Utgangspunktet er klosterordenen fra stedet i Frankrike med samme navn, der man synger enkle og meditative firstemte sanger gjentatte ganger. Taizé-tradisjonen har fått mange tilhengere utenfor Frankrike, og det arrangeres ofte rene Taize-messer også i Norge.

– Taizé har betydd mye for meg helt siden jeg ble kjent med stedet og formen gjennom kveldsbønner på konfirmantleir i 1994. Taizé-bønner er noe jeg søker til for hvile og påfyll for egen tro. Så for meg var det helt spesielt å oppleve Taizé-gudstjenesten på konferansen i 2010.

Har du et favorittminne fra en trosopplæringskonferanse? Del med oss på Facebook eller Instagram med emneknaggen #trosopplaringskonferansen. 

Bra for mangt og mange
Det er altså den 19. konferansen i rekken nå i høst, og konferansen har utviklet seg kraftig fra den spede begynnelsen med 200 deltakere til rekordåret 2014 med over 1800 deltakere på Norges Varemesse på Lillestrøm. Hele landets kirkefagsjef er ikke i tvil om at konferansen har livets rett.

– Det viktige er at vi som kirke har arenaer for å inspirere, samle og gi anledning til læring for ansatte og frivillige. Trosopplæringskonferansen er unik ved at den samler så mange og at den har deltakere fra alle de ulike yrkesgruppene i kirka. Når så mange samles, gir det også ressurser til å arrangere noe som er innholdsrikt og har høy kvalitet, det ser vi år etter år. Her en variasjon i fellesprogram, seminarer og stands som gjør at enhver vil kunne finne noe relevant. At så mange kommer tilbake år etter år, tenker jeg bekrefter hvor viktig dette stedet er for trosopplæringen i Den norske kirke.

Ta imot for å gi videre
I år som de to foregående årene er konferansen på The Qube ved Gardermoen. Om stedet er det samme, er tema nytt: OPPDRAG KIRKE. Og Kielland tenker at oppdraget vårt ikke bare er å gi, men også å være mottakere.

– Jeg tenker at oppdraget først og fremst er å ta imot, også for oss som er ansatt i kirka. Ta imot dåpens nåde, nattverden i hendene, ordene som gir rom for livet og for troen. I neste omgang er det å ta imot knyttet til oppdraget om å gi videre, om å formidle Guds kjærlighet med ord og handling til alle mennesker – og først til det neste mennesket som man møter ansikt til ansikt, avslutter Jan Christian Kielland.

Les mer om hvorfor OPPDRAG KIRKE her