Oppdrag kirke!

Oppdrag kirke!

 

Kom og se! Den kristne troen er det rette for meg – kanskje er det også riktig for deg! Det trenger ikke være vanskeligere enn det å drive misjon i 2019.

Den 19. trosopplæringskonferansen er i gang på The Qube på Gardermoen. Over 1200 mennesker er samlet for å snakke om kirkens oppdrag i dag, på den 19. trosopplæringskonferansen i regi av IKO og Kirkerådet.

OPPDRAG KIRKE er tema, og programleder Maria Saxegaard innledet fra den store scenen ved Gardermoen.

- Vi er alle sendt for å dele. De som fulgte Jesus for 2000 år siden fikk misjonsbefalingen med seg, og dette gis videre hver gang et menneske blir døpt. Misjonsbefalingen lyder jo «Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Gå og gjør evangeliet! For meg handler det om å holde fast ved at alle mennesker er født i Guds bilde, dette gir oss et samfunnsansvar. For hvis det er skaperverk i oss alle, hvis vi er satt på jorden for å gjøre alt det Jesus befalte oss, da skylder vi hverandre å handle med nestekjærlighet.

Programlederen, som til daglig leder samtaleprosjektet «Helt ærlig» i Bøler kirke, er opptatt av at vi må se alle med lik verdi, ikke bare de vi er glade i. Det er viktig å være kirke på torget og bak fasadene, en synlig kirke der folk lever.

Hjelp til barn uten hjem
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad besøkte også konferansen, og ble utfordret på hva kirkens oppdrag er.

- Jeg personlig brenner jo for at mennesker skal bli kjent med Jesus. Stortingets oppdrag til kirken er å være folkekirke til stede for folk over hele landet, og spesielt for utsatte mennesker, i sorg og i glede. Arbeidet dere gjør rundt om i lokalsamfunnet er så viktig! Men hva dere definerer som deres oppdrag, skal dere få bestemme selv, sa ministeren, og høstet humring i salen.

Ropstad har en spesiell utfordring til kirken.

- Kirken har en unik posisjon som ingen andre har, og dere kan gjøre en forskjell for barn som ikke har et hjem. VI har stort behov for fosterhjem, og kirken har så mange plattformer og arenaer der dere kan bidra. Jeg vil derfor gjerne utfordre kirken til å skape enda flere hjem for barn som mangler det, avsluttet han.

En ærlig sofaprat
I sofaen på scenen fikk deltakerne med seg en «Helt ærlig» samtale mellom programleder Saxegaard og preses Helga Haugland Byfuglien, professor Harald Hegstad og skuespiller Andrea Bræin Hovig. Første samtale handlet om dåp, og kirkens utfordring med at dåp ikke lenger er det selvsagte valg for «folk flest».

- Jeg mener det er positivt at det er et mer bevisst valg å døpe i dag, og ikke en selvfølge som det var da jeg ble døpt. Men da er det viktig for kirken å løfte fram at vi døper også unge og voksne, ikke bare barn. Trosopplæring må være for alle, ikke bare de mellom 0-18, om man er døpt eller som en forberedelse til at man døpes, sa Harald Hegstad.

Andrea Bræin Hovig er ikke barnedøpt, men bestemte seg for dåp da hun var 24 år og planla å gifte seg i kirken. Hun ønsket å være medlem, og hadde en tro.

- Det var ingen stor ståhei rundt dåpen, jeg hadde to vitner, jeg fikk bestemme salme og hadde kjøpt inn blomster. Jeg husker jeg hadde på meg skjørt. Det var enkelt, men flott denne dagen, og det var en indre fest inne meg. Jeg synes det er veldig viktig at ikke folk tror at det uansett blir dyrt å velge kirkelige seremonier, så dette er noe som ikke noen velger bort fordi de ikke har råd.

Drop-in-dåp
Drop-in-dåp kan være et tilbud for mange som vil gjøre det enkelt, kanskje på impuls etter lang tids grubling, og uten at det trenger koste ei krone. Helga Hauland Byfuglien har vært med på drop-in-dåp selv, og kjenner godt til menigheter som har hatt det i Trondheim flere ganger. Hun forteller om ei dame på 73 som ble døpt på denne måten.

- Denne damen hadde en lengsel om å bli tatt inn i fellesskapet, og hadde tenkt på det lenge. Dåpen er en tro å vokse i, ikke bare et punktuelt sted. Det er en vandring i livet, av og til i motbakke og andre gang i nedoverbakke. Men Guds løfter rokkes ikke og står fast, dåpen er den samme og er der uansett om troen faller bort en periode og kommer tilbake.

Misjon – en ærlig sak
Dåp som tema ble byttet ut med misjon, som jo henger uløselig sammen i misjonsbefalingen. I sofaen samtalte NMSUs Emil Buxrud, biskop Jan Otto Myrseth og skuespiller Andra Bræin Hovig.

Emil Buxrud har vokst opp i en menighet som har gitt rom for å være den han er i dag. Dette vil han gi videre.

- Misjon handler om å dele, å dele det som betyr mest i troen min. Jeg har fått være i kristne fellesskap og bruke mitt engasjement der. Misjon er et oppdrag, jeg har selv fått så mye godt som jeg nå vil gi videre. Jeg har en Gud som elsker meg, jeg får gå i nåde og er takknemlig for at jeg får dele dette videre med folk jeg møter.

Skuespiller Hovig er kritisk på egne vegne.

- Jeg er jo en kjempedårlig misjonær, jeg blir ubekvem og sjenert, og har en indre stemme som gjør meg mindre frimodig. Det er lettere å være i Tøyenkirka hvor man kan komme inn fra gata og sove ut, kanskje spise litt suppe, gjøre som man vil. Jeg blir usikker på egne evner til å formidle, kjenner jeg er ikke god på dette.

Tunsberg-biskop Jan Otto Myrseth mener det kan gjøres enkelt.

- Misjon kan være å si: kom å se! Vi er samlet rundt Han som er hovedperson, det trenger ikke være vanskeligere enn det. Vi skal ikke overbevise andre, vi skal dele. Det er vårt oppdrag.