På scenen under konferansen?

På scenen under konferansen?

Nå kan din menighet få vise fram sitt trosopplæringsarbeid fra en liten scene på Torget under Trosopplæringskonferansen.

- Vi ønsker at menighetene skal få mulighet til å presentere trosopplæring i praksis på konferansen. Det er så mye spennende pedagogisk utviklingsarbeid som skjer lokalt. Dette er det inspirerende og se ”live”, sier leder for hovedkomiteen, Jorunn Blindheim. 

Hovedkomiteen håper at både ansatte og frivillige benytter seg av muligheten til å komme på en liten scene på Torget under konferansen. - De kan for eksempel vise fram en sang med bevegelser, et gloria som danses, en super metode for å  finne roen i en barnegruppe, de kan dramatiere en bibelfortelling, legge frem en ny profileringside eller at vise et resultat av et undervisningsopplegg i form at collage, et bilde, fotogalleri eller liknende, sier Blindheim.

På scenen får man fra 2-5 minutter og alle må sende inn sitt presentasjonsønske til Stein-Erik Anti: stein-erik.anti@kirken.no som jobber i Kirkerådet. Stein-Erik har ansvar for å sette opp et program fra 11.40-12.10 og fra 16.00-16.30. Utover disse to tidsrammene vil lille scene være åpen som ”speakers corner".  - Dersom noen kommer til konferansen med en ide som kan deles, men ikke har tatt kontakt med Stein-Erik på forhånd, er det fullt mulig å gripe fatt i ham og få tid på scenen i løpet av dagen, sier Blindheim.