Presentasjoner fra seminar 2019

Presentasjoner fra seminar 2019

Her kan du finne presentasjoner og/eller notater fra foredragsholderne på flere av årets seminar på Trosopplæringskonferansen. Listen blir oppdatert. 

 

Du lyser din fred over barnet - referanseliste fra seminaret

Du har hørt det er sagt - presentasjon fra seminaret

Konfirmert, hva nå? - presentasjon fra seminaret

Tro for hverdags- og voksenliv - presentasjon fra seminaret

Lytt til barn! - presentasjon fra seminaret

Let i go! - presentasjon fra seminaret

#Deletro - ønsker du å få tilsendt presentasjonen til internt bruk, ta kontakt med Tove-Marie Sortland

Å dele tro, tid, ting og talent - presentasjon fra seminaret