Rekord 15. september

Rekord 15. september

Mot rundt 1030 påmeldte 15. september i fjor, var det i år nesten 1400 påmeldte. - Jeg er begeistra. Nå utvider vi salen, har plass til flere og det er fortsatt mulig å melde seg på, sier hovedkomiteleder, Jorunn Blindheim.

- Det er gøy at så mange har lyst til å komme og skape en følelse av at vi igjen blir veldig mange som ivrer for trosopplæringen. Vi er overbevist om at vi har et engasjerende og faglig sterkt program, som vi vil innfri forventningene i deltakermassen, sier Blindheim.

Godt rykte

Konferansen har fått et godt rykte, og det var tidlig tydelig at deltakerantallet ville nå nye høyder i år. - Vi arrangerer et mangfoldig seminarprogram pluss et torg der man kan hente ideer til arbeidet. Det viser seg at folk setter pris på dette. Og ettersmaken av konferansen har vist seg å vare en stund. Deltakerne mener at konferansen får betydning lokalt, sier Blindheim.

Hovedkomiteens leder tror også den tekniske siden av konferansen, med profesjonelle mennesker i alle ledd, gjør sitt til at opplevelsen blir god.

Går til kilden

- Jeg gleder meg til å se at salen fylles opp i år også. Dessuten er det fint med et program som får fram det store mangfoldet i Bibelens tekster. Vi går til kilden i år - til grunnlaget for trosopplæringen. Jeg tror temaet "Bibelen" vil skape begeistring, og at vi kan få frem at vi jobber mangfoldig og variert med å formidle Bibelens innhold til nye generasjoner.

Blindheim gleder seg også til alle de små møtepunktene som vil oppstå under konferansen, med engasjerte mennesker som i samtaler oppmuntrer hverandre til fortsatt satsing på trosopplæringen.