Sammen er vi - sammen

Sammen er vi - sammen

Hvordan kan vi bruke kirker i sør som ressurser for kirker her i nord? Hva har vi å lære av en to tusen år gammel tradisjon fra Egypt? Se det har noen funnet ut – og laget den innholdsrike sammenervi.no, til fri bruk for alle som jobber med barn og unge.

 

På Trosopplæringskonferansen ble det flunkende nye nettstedet presentert av Holmlias kirkemusiker Hans Olav Baden og Torbjørg Torp Nilssen, tekstforfatter og høyskolelektor på MF, og medarbeider i barnearbeidet i nettopp Holmlia. Materialet er utviklet i samarbeid med Stefanusalliansen og med støtte fra Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

- Vi er inspirert av kirkelivet i Egypt, og vi har rett og slett funnet en oase og en kilde vi kan låne med oss hjem, smiler Torbjørg Torp Nilssen.

Særlig det fargerike iotakorset, med sine symbolske farger, har en viktig plass i ressursmaterialet. På Holmlia har de laget et stort kors fargelagt med plastsøppel i ulike farger.


På bildet: En av foredragsholderne i seminaret "Klokkene kaller og sender" på konferansen, Torbjørg Torp Nilssen, tekstforfatter og høyskolelektor på MF. 

- Dette korset, som til vanlig står i Holmlia kirke, er en skattkiste i seg selv. Vi laget korset med blant annet melkekorker og emballasje, og bygget det sammen med barna her i menigheten over seks uker, med en ny farge hver uke. Hver av fargene kan brukes til å snakke om hvordan vi har det, og hvordan Bibelen forteller at Gud ser mennesket som verdifullt, forteller Hans Olav Baden.


På bildet: En av foredragsholderne i seminaret "Klokkene kaller og sender" på konferansen, Hans Olav Baden, kirkemusiker i Holmlia menighet. 

Fargene som utgjør korset er rød, blå, gul, hvit, grønn og svart. Symbolsk står rødt for kjærlighet, blått for nåde og takknemlighet, gult for selvbilde, hvitt for det guddommelige i oss, grønt for vekst og fred og svart for grenser. Alt dette er nøye beskrevet på sammenervi.no. I ressursmaterialet er det også laget en «herme-sang» som handler om korset og fargene, en sang for solister eller barnekor, gjerne i kombinasjon med menigheten.


På bildet: En av foredragsholderne i seminaret "Klokkene kaller og sender" på Trosopplæringskonferansen, Ingvald Frøyen, sokneprest i Førde menighet. 

En innholdsrik ressursbank
Nettsiden sammenervi.no er langt mer enn iotakorset. Her er lek og sang, aktiviteter, drama, andakter og tips til samtaler og utforskning i undring og arbeid med viktige spørsmål. Det er byggeklosser til musikal, til konsert, trosopplæring og gudstjeneste. Mye av ressursene tar utgangspunkt i syv nyskrevne sanger, og deres tematikk. Musikken kan også høres på Spotify og andre strømmetjenester, med sang eller bare instrumentalversjon til sing-back. Og ikke minst gir materialet norske barn og unge mulighet til å bli kjent med Egypt, for å se alt vi har felles og alt vi kan lære av folk i et land langt borte.

- «Sammen er vi» er også misjon. Det er utsendinger på oppdagelsesferd i en annen tradisjon enn vår egen. Her deler vi den koptiske biskop Thomas’ visjon om å løfte andre mennesker opp, og her deler vi Mamma Maggies nedbøyde tjeneste for de minste. Felles for alle mennesker er at vi er opphøyde og nedbøyde til samme tid. Alle er folk med samme verdi, og avstanden er ikke så stor fra Egypt til Holmlia, avslutter Torp Nilssen.

Les også: Det skal ikke være vanskelig, begynn i det små