Sammen på Guds lag

Sammen på Guds lag

1700 deltakere fra hele landet var samlet på Trosopplæringskonferansen!

Nok en gang bekreftes det at arbeid for døpte barn og unge engasjerer, landets største kirkelige fagkonferanse handler om disse. Trosopplæringskonferansen arrangeres for niende gang.

Se De Andre – se barna
Helt alene på scenen, men med magisk tilstedeværelse, var filmskaper Margreth Olin. Regissøren har produsert filmen De Andre med premiere 26. oktober. Hovedmålet med filmen er å vekke oss til å se den enkelte skjebne, og dette gjør hun ved å lage dokumentarfilm om enslige mindreårige asylsøkere med begrenset oppholdstillatelse. Disse menneskene sendes tilbake til sitt hjemland når de er 18 år.

- Jeg er her på trosopplæringskonferansen fordi jeg ønsker å nå ut til så mange som mulig. Et nøkkelord er nestekjærlighet. Det er et ord kirken bruker ofte. Med denne filmen håper jeg på en lydhørhet i landet, lik den som kom etter 22. juli. Disse unges stemmer, disse mindreårige som kommer fra en virkelighet vi ikke klarer å fatte, de må høres. Det er dette jeg vil at alle skal ta inn over seg, og målet er at vi som stat gir et omsorgstilbud, ikke bare et botilbud til barna. Og så må politikerne sørge for at terskelen for å få opphold på humanitært grunnlag senkes, sier Margreth Olin.
 

Det lineære liv
På hovedscenen er blant annet Heid Leganger-Krogstad invitert for å snakke om barn i dagens populærsamfunn. Professoren fra Menighetsfakultetet er opptatt av hvor uredde dagens barn er.

- De er nysgjerrige på religion i en tid der det er religiøse referanser over alt. Men der andre aktører forteller om tiden som går i sirkel og at man har flere liv, må vi være tydelige på at den kristne grunnfortellingen er lineær, den har en begynnelse og en slutt. Livet er ikke tilfeldig, men her og nå.

Hun er også opptatt av at kirken har en viktig rolle i å bekrefte foreldrene.

- Det er foreldrene som er ekspertene, de skal stelle og støtte sine små barn og de skal grensesette sine ungdommer. Trosopplærerne skal være håndsrekkere, dere skal bygge en himmel over alt dette. For det er hverdagskristendommen som er viktigst!