3floffe-skjermbilde

Sandar menighet og arbeidet med Fløffe

 

I Sandar menighet, har kateket Hilde og rollefiguren Fløffe samtaler om alvorlige tema på en kreativ, leken, spontan, og undrende måte. Gjennom gode dialoger framstår troen som en naturlig del av hverdagslivet. Dialogene mellom Hilde og Fløffe har pågått over lengre tid, og fremstår som troverdig et gjennomarbeidet trosopplæringsarbeid. Noen ganger involverer de aktører i lokalmiljøet som er med og snakker åpent og forståelig om alvorlige tema. 

Fløffe og Hilde dukker stadig opp i menighetens trosopplæringstiltak, og bidrar til undring og refleksjon. De er faste gjester på menighetens regelmessige familiemiddager. Da koronapandemien førte til nedstenging av samfunnet, dukket Fløffe og Hilde i tillegg opp i sosiale medier. Dette bidrog til at barn og unge kunne opprettholde kontakten både med Fløffe og de ansatte i menigheten.

Ved hjelp av rollefiguren Fløffe har Sandar menighet oppnådd en leken og troverdig interaksjon med barn og unge, også på digitale plattformer. På bakgrunn av dette viser kandidaten videreutvikling og nytekning av et allerede eksisterende arbeid.

Du finner videoene med Fløffe på youtube.com her

Les også om arbeidet i Sandar menighet på Sandar menighet sin nettside

 

 

Tilbake til oversikten over de nominerte