Seminar

Seminar

Trosopplæringskonferansen pleier normalt å inneholde tre ulike seminarbolker med et bredt utvalg seminar i hver bolk. Noen av seminarene går flere ganger. 

Oversikten over hvilke seminar som vil gå på konferansen vil komme på en oversikt her i god tid før konferansen. 

 

Les fjorårets konferanseheftet digitalt her

 

Var du på konferansen i fjor? Da finner du presentasjonene til noen av foredragsholderne her: 

2019: presentasjonene til noen av seminarholderne