Seminar

I årets digitale konferanse vil vi tilby rundt 16 ulike seminar, på alt fra 10 til 30 minutters lengde. Alle deltakere vil få tilgang til disse digitalt ut året. 

Gjennom fortellinger fra praksis og faglig refleksjon vil vi utforske tema Mer enn ord  fra ulike sider, blant annet:  

  • Formidle Bibelen med et enkelt språk 
  • Hvordan snakke om sorg med barn? 
  • Ungdom og kirke på nett  
  • Lær deg Fader vår på tegnspråk 
  • Mye musikk og sang!
  • Kirkerommets pedagogikk 

Denne siden vil oppdateres fortløpende med mer informasjon om de ulike seminarene.