Seminarprogram 2016

Seminarprogram 2016

Trosopplæringskonferansen 2016 byr på et bredt, variert og praksisnært seminarprogram. Bidragsyterne vil både inspirere og gi faglig påfyll til deltakerne.

I programmet for årets konferanse er det 12 ulike seminarer fordelt på to bolker, i tillegg til to hovedseminarer man kan selve mellom. Det går seks parallele seminarer, så her gjelder det å velge det som passer best for den enkelte deltaker.

Temaene i år vil variere fra ungdomsarbeid, mangfoldighet, gudstjenester og musikalarbeid i trosopplæringen.

Se hele seminarprogrammet i programoversikten