1bilde-fra-stand

«Sprell Levende Livsmestring», Søndagsskolen Norge

«Sprell Levende Livsmestring» er et undervisningsopplegg utviklet som en del av Søndagsskolen Norges arbeid «Sprell levende for alle funksjonsnivå». Undervisningsopplegget skal bevisstgjøre og bidra til bedre tilrettelagte samlinger med barn.  

Sprell Levende Livsmestring henvender seg primært til søndagsskolelærere og andre ledere i menighetene. Det inneholder temabaserte samlinger hvor de bruker Bibelen som veiviser i sosiale ferdigheter og livsmestring. Målet er økt bevisstgjøring og dyktiggjøring av lærerens rolle. Materiellet er en pedagogisk og praktisk ressurs inn i søndagsskolegrupper, men også inn i annet trosopplæringsarbeid for barn.

Søndagsskolens nettundervisning om voksenrollen og grunnleggende holdningsarbeid i møte med barn, har hatt stor tilslutning. Videre gir arbeidet konkrete metodiske ressurser som tilrettelegging av undervisningsrommet, tegnsetting av bønn og bibelvers og bruk av konkreter.

Sprell Levende Livsmestring bidrar til at både frivillige og ansatte kan reflektere over egen praksis, samtidig som verktøyet gir innspill på god og meningsfull tilrettelegging der barn blir ivaretatt som hele mennesker.  

Les mer om Sprell levende for alle funksjonsnivå på nettsidene til Søndagsskolen Norge

Du finner også ressursdokumentene på himlabra.no

 

 

Tilbake til oversikten over de nominerte