Stort prestehjerte

Stort prestehjerte

Det tok litt av for Petter Normann Dille i fjor. Prestestudenten fra Nidaros gjorde det som var naturlig og riktig for han, og engasjerte seg for flyktninger som kom til Norge. Han var aktiv i Refugees welcome to Oslo, og ikke bare ble engasjementet utgangspunktet for en spesialavhandling på fakultetet, han ble også talsperson og stilte opp til direkte intervju med CNN om den kritiske situasjonen på grensa i Kirkenes.

Petter Normann Dille er nå prest i Skårer menighet, etter å ha blitt ordinert i Otterøy kirke i august.

På Youtube har han en egen kanal hvor han snakker om sommerkroppen, FN, kjøp av seksuelle tjenester, og politikernes tåkeprat – blant mye annet. Og den unge mannen, med flere års erfaring fra Kirkerådet og Kirkemøtet, er aktiv på Facebook og Instagram og har et stort nettverk i Kirke-Norge.

Våre medmennesker

Engasjementet for flyktningene var altså utgangspunkt for avhandlingen «… og dere tok imot meg». Han har holdt en rekke foredrag med utgangspunkt i egne erfaringer og etiske problemstillinger i Refugees Welcome-nettverket, og er i dag med i en strategigruppe på nasjonalt nivå for Refugees Welcome. Engasjement er viktig for den ferske presten.

- Vi er engasjerte og politiske mennesker i det øyeblikket vi bryr oss om andre mennesker. For noen innebærer dette å være politiker, for andre betyr det å være frivillig i Sanitetsforeninga. Som kristne betyr det noe hvordan mennesker rundt oss har det, og dette synes jeg vi alle skal ta del i og engasjere oss for. Å komme hverandre i møte for å være sammen, og forstå hverandre. Men alle skal ikke gjøre alt. Besøkstjeneste, babysang, språkkurs på asylmottaket og høymesse på søndag kl. 11 har til felles at vi ønsker å komme sammen. Det er det vi må prioritere! 

En dag utenom det vanlige

Den allsidige og synlige 32-åringen kommer til konferansen og deltar i fellessamlingen kl. 1645, der tema er Ansikt til ansikt med hverandre. Der blir det fokus på hvorfor og hvordan vi skaper likeverdige og inkluderende fellesskap i trosopplæringen.

Han gleder seg til det som er en helt unik dag på Lillestrøm.

- En gang i året gjøres Varemessa om til et gedigent kreativt verksted hvor man møter gamle og nye venner. Jeg synes det er inspirerende og gøy å være på trosopplæringskonferansen fordi jeg får ideer om hvordan jeg kan gjøre ting annerledes, og tips til nye ting å gjøre. Å oppleve kirka mi som større enn bare min lokale menighet er berikende, og nødvendig. Da er trosopplæringskonferansen et herlig og viktig sted å være. 

(Bildet av Petter er tatt av Jørgen Nordby)