Tre seminarer om nåde

Tre seminarer om nåde

Seminarene alene kan være grunn god nok til å besøke trosopplæringskonferansen. I år er det til sammen ti seminarer, og de fem som man antar trekker flest deltakere, går to ganger. Tre seminarer går særlig inn på nåde-tematikken, konferansens tema i år.

Nåde – frihet til å leve, Nådefulle rom og Kalt til frihet er alle dypdykk i nåde-begrepet, og de utforsker nåden på ulike måter. De to første seminarene går to ganger, mens det siste går kun en gang. Leder av seminarkomiteen, Silke Pahlke i Kirkerådets avdeling for menighetsutvikling, kan varmt anbefale alle.

– Nåde – frihet til å leve, er en samtale om skam, skyld og makt, og vi ser på tema med et nytt blikk. Denne samtalen vil utforske tema nåde på et mer teoretisk plan, og den går inn i noen av temaene som vi som kirke er opptatt av. Skam-begrepet er aktualisert gjennom Nrk-suksessen, og vi vil finne ut om det går an å snakke om skyld uten å skape skam. Hvordan møter vi det vanskelige uten at det blir tyngende, en belastning?

I panelsamtalen deltar Åste Dokka, forlagsredaktør og kommentator i Vårt Land, Hedvig Montgomery, psykolog Montgomery AS og Hans Kristian Skaar, leder NLM ung. Håkon Olaussen, rådgiver for preses, leder samtalen.

Jeg gleder meg veldig til denne samtalen! Hedvig hadde best skår etter seminarprogram på fjorårets trosopplæringskonferanse, og hun kjenner godt til ungdom, så vi inviterte henne igjen. Åste reflekterer godt, det ser vi gjennom det hun skriver i Vårt Land og ellers fra scenen. Hans Kristian har skrevet og reflektert om skam og forkynnelse på en interessant måte. Nrks Skam var utgangspunkt for dette, men i arbeidet ser vi at nåde lett lot seg utlede av skam-tematikken, og dette er blitt akkurat det vi tror kan gi spennende refleksjoner og tanker til deltakerne på konferansen.

Nådefulle rom går i likhet med panelsamtalen to ganger på konferansedagen. Og det så det en liten stund ut til at den ene foreleseren ikke ville delta.

Mari Pettersvold, førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge sa først nei, men kunne ikke slippe ordet nåde, og takket ja etter noen dagers tenketid. Det er lovende for hva hun vil bringe ut til deltakerne. Dette seminaret undersøker det konkrete møtet med barnet, og den erfarne trosopplæringsleder Karen Nystøyl i Torshov og Lilleborg sokn vil fortelle om hva som gjerne skjer i trosopplæringspraksisen i møtet med barn. Dette handler mye om å gripe mulighetene som gir seg når ting ikke går helt som planlagt, for alle har vel erfart at det man hadde tenkt ofte forandrer seg i møtet med barn, fortsetter seminaransvarlig.

Det siste seminaret, Kalt til frihet er det knyttet ekstra spenning til.

Her skal vi prøve noe nytt på seminarprogrammet. Det vil være plass til maks 50 personer, og hver og en skal få lov til å bidra. Min kollega Janne Dale Hauger i Mellomkirkelig råd skal utfordre oss med ulike øvelser, og vi skal reflektere over egne holdninger. Jeg tror vi alle kommer til å være litt forandret når vi går ut fra dette seminaret, avslutter Silke Pahlke.