Trosopplæringskonferansen 2016

Trosopplæringskonferansen 2016

19. oktober på Varemessa, Lillestrøm.

Nå er arbeidet med konferansen i full gang. IKO og Kirkerådet har hatt de første møtene for å lage en konferanse 19. oktober 2016.