Hvem bør vinne Trosopplæringsprisen 2015

Hvem bør vinne Trosopplæringsprisen 2015

Foreslå en kandidat som har utmerket seg spesielt for sin innsats i trosopplæringen!

Trosopplæringsprisen 2015 deles ut av IKO-Kirkelig pedagogisk senter sammen med KA og Kirkerådet. Prisen går til noen som har utmerket seg spesielt for sin innsats i trosopplæringen. Nå kan du foreslå kandidater! 

Prisutdelingen skjer på Trosopplæringskonferansen 5. november. I år får vinneren 50 000 kroner i tillegg til et kunstverk laget av Helge Bøe.

Hvem går prisen til?
Prisen tildeles en menighet, samarbeidsenhet, organisasjon eller gruppe som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. Enkeltpersoner kan ikke foreslås. Prisens formål er å framheve virksomhet som involverer barn og unge, stimulerer til tverrfaglig samarbeid i menighetene og som kan være til inspirasjon for andre. 

Se kriteriene for prisen…
Oversikt over tidligere vinnere…

Hvem kan sende inn forslag? 
Menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner som har gode forslag til kandidater til Trosopplæringsprisen kan sende inn sine begrunnede forslag.

Du kan foreslå kandidater ved å fylle ut dette skjemaet! Fristen for forslag er 8. september.

I skjemaet skriver du hvorfor akkurat din kandidat fortjener en pris og oppmerksomhet.
Det er viktig at det oppgis minst to referansepersoner som kan gi utfyllende informasjon om kandidatene som blir foreslått. En av disse må enten være kirkeverge eller undervisningsrådgiver/trosopplæringsrådgiver i det aktuelle bispedømmet, eller tilsvarende for organisasjoner.