De tre nominerte i 2020 var:

10-kirkers-dag-1-036

«10-kirkers» i Alta og Talvik menigheter

«10-kirkers» er et nyutviklet tiltak, der Alta og Talvik menigheter oppfordrer lokalbefolkningen til å lære mer om sine lokale kirker. Det har allerede blitt en god tradisjon med «10-toppers», som handler om å besøke ulike fjellturer i området. 10-kirkers er inspirert av dette, og fungerer på samme måte – bare med kirker i nærområdet.

Les mer her!
2floffe-skjermbilde

Sandar menighet og arbeidet med Fløffe

I Sandar menighet, har kateket Hilde og rollefiguren Fløffe samtaler om alvorlige tema på en kreativ, leken, spontan, og undrende måte. Gjennom gode dialoger framstår troen som en naturlig del av hverdagslivet. Dialogene mellom Hilde og Fløffe har pågått over lengre tid, og fremstår som troverdig et gjennomarbeidet trosopplæringsarbeid. Noen ganger involverer de aktører i lokalmiljøet som er med og snakker åpent og forståelig om alvorlige tema. 

Les mer her!
bilde-fra-stand

«Sprell Levende Livsmestring», Søndagsskolen Norge

«Sprell Levende Livsmestring» er et undervisningsopplegg utviklet som en del av Søndagsskolen Norges arbeid «Sprell levende for alle funksjonsnivå». Undervisningsopplegget skal bevisstgjøre og bidra til bedre tilrettelagte samlinger med barn.  

 

Les mer her!

Om trosopplæringsprisen

Dette er en pris for å hedre og løfte fram trosopplæringsarbeid for barn og unge.

Prisen tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. IKO ønsker å framheve aktiviteter som gir barn og unge bedre kjennskap til den kristne tro, er preget av fornyelse og kreativitet og kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner.

Det er IKO - Kirkelig pedagogisk senter som deler ut prisen, og vinneren bestemmes av en jury med representanter fra IKO, KA og Kirkerådet. 

Les mer om prisen på iko.no her