Gratulerer til vinneren:

KAOS-Kirke i Randaberg menighet har vunnet Trosopplæringsprisen 2021 og mottar 50.000 kroner og et kunstverk av Olga Grimsmo Nilsen. Vinneren er valgt ut av en jury med representanter fra IKO, Kirkerådet og KA. 

Juryens begrunnelse: 
Årets vinner ønsker å styrke fellesskap og tilknytning mellom hjem og kirke, også på tvers av generasjoner. Vinneren våger å tenke nytt i utforming og organisering av den ordinære gudstjenesten. Tiltaket er fundert i menighetens planer og strategier, og det er en målsetting å nå nye målgrupper. Gjennom kreativ og aktiv deltakelse blir barn, unge og voksne inkludert i tiltaket fra start til slutt. Vinneren har hentet elementer fra Messy Church i England, men gjort det til sitt eget. Gjennom tema, aktiviteter, reorganisering og nyskaping av en ordinær familiegudstjeneste favner KAOS-kirke bredt i innhold, målgrupper, og inkludering av frivillige medarbeidere. Årets vinner er KAOS-kirke i Randaberg menighet.

 

Vi gratulerer! 

De nominerte til årets pris er:

1image00004.

Kirkegaten på Nordstrand

Gjennom Kirkegaten på Nordstrand fikk nærmiljøet og forbipasserende oppleve jule- og påskeevangeliet til tross for nedstenginger under pandemien. Her har kirken vært tydelig til stede barn, unge og alle aldre i en krevende tid. 

Les mer her!
1120244238_3515341808508810_2792912518252226240_n

KAOS-kirke

Randaberg menighet har utviklet en lavterskel familiegudstjeneste, KAOS-kirke. Gjennom kreativitet og aktiv deltakelse blir både barn, unge og voksne inkludert i gudstjenesten fra start til slutt. Grupper får utdelt en aktivitetspose som blir brukt for å involvere hele familien både til samtale, aktivitet og formidling av dagens tema.

Les mer her!
1185053501_2961812994075714_1867315647304442791_n

Amazing (G)race

Amazing (G)race er et opplegg utviklet av Sjømannskirken. Her blir unge kjent i sin by eller sitt lokalmiljø ved å lete etter spor av Gud i byen. Ved å bevege seg mellom forskjellige steder i byen skal ungdommene i grupper løse varierte refleksjonsoppgaver og utfordringer for å bli kjent med lokal historie og kultur, lokale bygg og sentrale element i kristendommen. Ungdommene oppfordres til å samarbeide og løse oppgavene kreativt, og samarbeidet fremheves som like viktig som selve løsningen. 

Les mer her!

Om trosopplæringsprisen

Dette er en pris for å hedre og løfte fram trosopplæringsarbeid for barn og unge.

Prisen tildeles menigheter, samarbeidsenheter, organisasjoner eller grupper som på en særlig måte har fremmet trosopplæring og kirkelig undervisning. IKO ønsker å framheve aktiviteter som gir barn og unge bedre kjennskap til den kristne tro, er preget av fornyelse og kreativitet og kan være til inspirasjon for andre menigheter og organisasjoner.

Det er IKO - Kirkelig pedagogisk senter som deler ut prisen, og vinneren bestemmes av en jury med representanter fra IKO, KA og Kirkerådet. 

Les mer om prisen på iko.no her