Troverdig trosopplæringskonferanse

Troverdig trosopplæringskonferanse

Troverdig kirke, troverdig budskap og troverdige medarbeidere.

Årets trosopplæringskonferanse arrangeres 22. oktober. Tittelen er Troverdig; troverdig kirke, troverdig budskap og troverdige medarbeidere. Hvorfor en slik tittel, prosjektleder Kjersti Kolbjørnsrud?

- Som vi sier i tittelen på konferansen, ønsker vi å være troverdig som kirke og som fellesskap. Dette gjelder både i ord og handling. Hvordan kan vi som kirke framstå med Jesus’ verdier? Vi voksne skal legge til rette for et fellesskap med barn og unge og et møte med et budskap det er verdt å tro på. Årets program omhandler blant annet barns identitet og oppvekst.

Tidenes beste konferanse
Trosopplæringskonferansen er blitt den største kirkelige konferansen i Norge. Den er det årlige treffstedet for inspirasjon, fellesskap og deling av erfaringer og kunnskap om kirkens arbeid med barn og unge.

Dette er den sjuende trosopplæringskonferansen som IKO – Kirkelig pedagogisk senter og Kirkerådet arrangerer på Lillestrøm. Første gang den ble arrangert, var allerede i 2002, den gang på Håndverkeren i Oslo. Men deltakertallet steg år for år, og fra 2008 har Norges Varemesse vært stedet. I fjor deltok om lag 1600 deltakere på konferansen, og det er flere grunner til å delta i høst.

- Dette blir jo den beste konferansen noensinne! Det er både viktige og alvorlige ting som skal tas opp i år, i plenumssamlinger og seminar. Etter hver konferanse har vi en grundig evaluering med innspill fra alle deltakere, og former neste års konferanse mye etter råd fra nettopp de som deltar. I fjor innhentet vi mange og gode innspill fra hele Kirke-Norge på hva som bør prege årets konferanse, forteller prosjektlederen.

Fordypning
-  Barn og unges oppvekst er mangfoldig. Og selv om vi lever i verdens rikeste land er det mange barn og unge som sliter på ulike måter, jeg tenker på ensomhet, mobbing, vold og overgrep. Dette utfordrer voksnes ansvar, og vi vil gjennom trosopplæringen skape arenaer hvor barn og unge blir tatt på alvor og får et trygt fellesskap i en troverdig kirke. Vi stiller spørsmål som: Hva bidrar til å skape en trygg identitet? Får barn og unges åndelige spørsmål og uttrykksmåter rom i dagens samfunn? Dette må vi utforske sammen, lære om og dele kunnskap og erfaring om.

I de mange seminarene vil tema være blant annet barns rettigheter; rett til å bli sett og hørt, rett til åndelig utvikling og rett til ei god framtid. Andre tema er barn og unges engasjement for andre, og hvordan kirken åpner opp og stimulerer til dette.