Tusen takk for i år!

Tusen takk for i år!

 

Tusen takk for nå, vi hadde en fantastisk dag på The Qube!

Nå gleder vi oss til å se dere igjen 17. oktober 2018 til ny Trosopplæringskonferanse!

Et nådefullt øyeblikk da Paul Erik Wirgenes delte ut boller til alle deltakerne, ledsaget av Lutherjazz.

ordsky

Ordskyen forteller hva konferansedeltakerne legger i ordet "nåde". (Foto: Sveinung Bråthen)

Takk for den gode stemningen på Torget! Årets bærenett ble også gode å ha - enten på seminarer eller mellom bodene på Torget. 

Ikke minst takk for alle de gode samtalene under hele konferansen. 

Vi sees til neste år!