img_3728

Tweensklubb Karmøy

Kopervik menighet har på en systematisk og strategisk måte jobbet frem Tweensklubben med utgangspunkt i fungerende trosopplæringsarbeid. De har hatt stor suksess med høy oppslutning på kort tid. Tweensklubben involverer foreldre, ulike fellesskap og aldersgrupper i menigheten, frivillige og barna selv, noe som har skapt engasjement og er et godt eksempel på hvordan man arbeider helhetlig med menighetsutvikling.  En Tweensklubb etter skoletid med  mat, leksehjelp, aktivitet og forkynnelse har truffet et behov i lokalmiljøet, da det er stor oppslutning om klubben og et miljø som involverer og ansvarliggjør barn og unge.  Tweensklubben i Kopervik tar ungt medarbeiderskap på alvor: barn og unge blir vist tillit, de lærer inkludering og å ta ansvar. Oppgavene er alt fra å dekke på bord, lede en lek eller aktivitet til å være gruppeleder.  Organiseringen vitner om god bruk av ansattressurser, solid kunnskap om barn og unges behov for differensiering av oppgaver, ivaretar kontakten mellom hjem og kirke, i tillegg til godt forberedte og gjennomarbeida samlinger. Tweensklubben i Kopervik tar barn og unges behov for medvirkning og fellesskap på alvor noe som gir positive ringvirkninger for fellesskapet i hele menigheten.

Tilbake til de nominerte