Uten frivillige, ingen kirke

Uten frivillige, ingen kirke

Hva ville kirken vært uten innsats fra frivillige? Hvordan skulle det gått med søndagsskole, barnekor, kirkekaffe og kirkeskyss uten at ubetalte gjorde en stor del av arbeidet?

Tekst: Siv Thompson                     Foto: Sveinung Bråthen

I fjor var det nær 100 000 frivillige i Den norske kirke, spredt på menigheter over det ganske land. 5800 personer jobber i fellesråd, og har kontakten med de frivillige. Det er altså ikke tvil om hvor tyngden av kirkelige medarbeidere befinner seg. Mange ansatte kjenner nok på at de veldig gjerne skulle hatt flere frivillige, og de kunne gjerne tenkt seg å være bedre til å ta vare på dem som allerede er der.

På Trosopplæringskonferansen i oktober ble det arrangert et seminar om nettopp dette: Vil du være med? Rekruttering og oppfølging av frivillige. Siriann Bekeng er rådgiver hos Frivillig.no, og hun har mange gode råd til ansatte som vil bedre kontakten med frivillige.

– Jeg tror det viktigste er å be om hjelp til konkrete oppgaver, si fra at du trenger hjelp til bestemte arrangement eller aktiviteter. Det er lettere for folk flest å si ja til en konkret aktivitet som de kanskje er engasjert i, enn å si ja til et litt ullent komitéverv hvor det er uklart hva arbeidsoppgavene består av og hvor mye tid det vil ta. Et annet innspill er at dugnadsinnsatsen helst ikke må gjøres «bare» fordi man har barn i den bestemte aktiviteten. Da vil jo mange ressurspersoner forsvinne når barnet vokser ut av for eksempel lørdagsklubben eller barnekoret.

Gi noe tilbake

Noe av det beste med frivillighet, er at dette er en vinn-vinn-situasjon. Menighet og foreningsliv trenger sårt til hjelp, og så er det samtidig givende å bidra. Dette bør vi fokusere mer på.

– Finn ut hva folk er interessert i, hva de kan glede seg over å bidra med, og inviter dem inn i det. Har man for eksempel en tidligere orienteringsløper i lokalmiljøet, kan vedkommende utfordres til å ta med lørdagsklubben ut i skogen en fin høstdag. Eller hvis det er en som er god med regnskap, kan man spørre om hun eller han kan tenke seg å stikke innom en liten time en gang i måneden for å bistå kontoret. Og så må vi bli bedre på samarbeid med hverandre – der har dere mye å gå på!

På konferansen ble alle deltakerne på seminaret bedt om å skrive ned på lapper hva som var deres beste tips for å rekruttere flere frivillige og hvordan beholde. Rådgiver Siriann Bekeng har gått gjennom alle innspillene (se vedlegg lenger ned), og er overrasket over at på 600 lapper var det kun to som hadde skrevet «samarbeid med andre organisasjoner og andre frivillige».

– Det er viktig å ikke tenke at man er så annerledes bare fordi man er i kirken. For det er dere ikke! Alle organisasjoner som har stor glede av frivillige, har mange av de samme utfordringene. Og vi vet jo også at de som er frivillige ett sted, gjerne er det også et annet sted. Å invitere inn frivillige er å gi en god start for de mange unge som gjerne vil bidra, de blir del av trygge sosiale miljø, de utvikler seg og lærer å ta ansvar.

Stort potensial

Frivillig.no har registrert henvendelser fra 20 000 personer som ønsker å gjøre en innsats i fritiden sin. Av disse er 40 prosent under 30 år, og 25 prosent av de villige har minoritetsbakgrunn. I tillegg har mellom 30-40 prosent aldri vært frivillige før.

– Dette er et supert utgangspunkt for hjelp til menigheter, i tillegg til at det er integrering i lokalmiljøet! Jeg tenker også at de unge er en svært viktig ressurs, og gode hjelpere i ungdomsarbeid. Man kan ikke forvente at de forplikter seg til å være med over så mange år, men da må man bare glede seg over de så lenge de kan være med.

Om du har noen spørsmål, kan du sende epost til Frivillig.no kontakt@frivillig.no

Om Frivillig.no

Nettstedet Frivillig.no er en kanal hvor man som organisasjon (menighet) kan registrere hva man trenger hjelp til, og man kan som privatperson søke seg fram til hvilke organisasjoner som trenger ulik type hjelp, sortert på geografi og type arbeid. Det er altså en oppslagstavle for frivillige oppdrag. Det er gratis å bruke, og er støttet av blant annet Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet. Flere menigheter har allerede registrert seg her.

Finn veileder for menigheten her https://www.ressursbanken.no/ressurser/frivillig-no/

Finn mange gode tips fra deltakerne på Trosopplæringskonferansen 2017 her