Vil vise unge hvordan det er å jobbe i kirken

Vil vise unge hvordan det er å jobbe i kirken

Kirkerådets rekrutteringsprosjekt ønsker at flere unge skal søke seg inn på profesjonsstudier og jobber i Den norske kirke. En måte å gjøre det på er å gjøre Trosopplæringskonferansen tilgjengelig for flere.

Tekst: Annbjørg Dalland Foto: Sveinung Bråthen

For første gang finnes det en helt egen deltakerkategori for unge, frivillige eller med en liten stilling i menigheter rundt om i landet på Trosopplæringskonferansen. Det er fordi Kirkerådets rekrutteringsprosjekt har sponset deltakeravgiften til 150 unge deltakere. På denne måten får deltakere under 25 år som enten jobber frivillig eller i en stilling som er mindre enn 20 prosent med trosopplæring for barn og unge, delta på konferansen for bare 200 kroner.

Det er fortsatt mulig å melde seg på. Skynd deg, mens det enda er ledige rabatterte plasser! 

Meld deg på her

Vise bredden av folk som jobber i kirken
– Trosopplæringskonferansen er en av de største samlingene for Den norske kirke, og en samling der fokuset først og fremst er rettet mot barn og ungdom, og ikke minst de som jobber for barn og ungdom i kirken. Derfor er dette et sted der vi kan vise unge bredden av folk som jobber i kirken, sier Monika Skaalerud. Hun er kateket og en av rådgiverne i rekrutteringsprosjektet.

Rekrutteringsprosjektet startet opp i februar i år. Målet er at flere skal søke seg til kirkelige profesjonsstudier og fullføre studiene slik at det blir flere søkere til stillinger i kirken. Prosjektet har tre ansatte. Aleksander Garmann Gullaksen er prosjektleder, og har med seg Elise Ottesen Søvik og Monika Skaalerud som rådgivere.

– Vi vil sørge for at rekruttering blir satt på dagsorden i bredden av kirkelandskapet, sier Skaalerud.

Hun mener det er spesielt viktig å engasjere deltakerne på Trosopplæringskonferansen i dette, og at kirkelige ansatte er en avgjørende ressurs for kommende rekruttering.

– Undersøkelser om ungdom og yrkesvalg beskriver at majoriteten av de som velger kirkelige yrker er motivert av egne erfaringer fra kirke- eller organisasjonsliv. Det betyr at de lokale menighetenes barne- og ungdomsarbeid er en hovedarena for rekruttering, forklarer hun.

Vil tette gapet
Prosjektgruppen ønsker å samarbeide bredt med både studiesteder, bispedømmer, fagforeninger, menigheter og flere for å få i gang en dugnad for rekruttering til sektoren. I tillegg til engasjementet før Trosopplæringskonferansen har prosjektgruppen lyst ut midler til lokale prosjekter, og jobber med flere tiltak som de håper vil inspirere flere til å jobbe bevisst med rekruttering.

– Det er viktig for kirken at vi har nok folk til å gå inn i stillinger, slik at vi kan fortsette å gi et landsdekkende og bredt tilbud, sier Skaalerud.

Rundt 30 prosent av de ansatte i Den norske kirke er over 60 år. I 2017 var det 58 prester som enten gikk av med pensjon eller fikk jobb utenfor Den norske kirke, mens det samme år kun var 34 personer som ble vigslet inn i prestestillinger.

– Her er det et gap. Det gjelder ikke bare i presteskapet, selv om det er der vi har best oversikt tallmessig, sier Skaalerud.

Rekrutteringsprosjektet er satt i gang fordi de ønsker å tette dette gapet. Hovedfokuset til prosjektgruppen er å rekruttere til yrkene som det vigsles til, nemlig prest, kateket, diakon og kantor.

– Det å jobbe i kirken er en meningsfull jobb. Den er utfordrende, variert og innebærer mer enn mange tror, sier hun.

Egen VIP-lounge
Planene for selve konferansen er ikke helt spikret, men rekrutteringsprosjektet ønsker å lage et eget område, en «VIP-lounge» for de unge under 25 år.

– Her vil vi prøve å lage god stemning mellom seminarene, og gi deltakerne mulighet til å møte folk som jobber i de ulike fagområdene i kirken, forklarer Skaalerud.