Påmelding  

Påmelding

Velkommen til Trosopplæringskonferansen 2017!

Skal du ha stand på konferansen, gå til Torget. Deltakere tilknyttet stands skal meldes på eget skjema på denne siden, ikke under.

Vi har noen ledige hotellplasser på konferansehotellet. Ta kontakt på iko@iko.no 

http://www.trosopplaringskonferansen.no/informasjon

1 Faktura og organisasjons informasjon

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)
2 Deltaker

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)

(error)