Du verden

«Du verden» er et trosopplæringstiltak for 12-åringer i Aust-Nedenes prosti. Tiltaket er et eksempel på hvordan flere menigheter og andre lokale ressurser kan samarbeide for å skape gode trosopplæringstiltak.

12-åringene inviteres til en samling i «Den lille dyrehage» på Brokelandsheia, med måltid, gruppeundervisning, lek, natursti, samtale og egen utforsking. «Den lille dyrehage» legger stor vekt på dyrevelferd, og også på å hjelpe dyr som lever i naturen. Som samarbeidspartner for menighetene, bidrar dyrehagen med verdifull kompetanse på natur og dyreliv. Barna får møte skaperverket på nært hold. Dette gir en unik mulighet til å knytte sammen skaperverkets mangfold med den viktige oppgaven vi har fått av Gud til å ta vare på skaperverket og alt som bor i det.

Barna blir oppmuntret til å reflektere over hvordan deres handlinger og valg i hverdagen kan påvirke naturen og de levende vesenene rundt dem, både lokalt og globalt. Sammen reflekterer barna og lederne over hvordan man kan ta gode (miljø)valg i hverdagen. Målet med tiltaket er at barna skal lære om det kristne forvalteransvaret og oppdage menneskets plass i skaperverket. 

Tiltaket er nominert til Trosopplæringsprisen 2023!

Tilbake til de nominerte