Torget

 

Torget på Trosopplæringskonferansen tilbyr

  • Et stort og pulserende møtested for alle som engasjeres av trosopplæring
  • Kjøpevillige deltakere som er mottakelig for nye impulser og ideer
  • Råd og veiledning fra dyktige fagfolk
  • Erfaringsdeling

Torget ble satt opp på omtrent samme måte i 2018 og 2019. Årets konferanse blir på samme sted, og det kan forventes omtrent slik (endringer kan forekomme). 

Kongresshallen er på 85x68 meter og vil bli delt i to. Én halvdel til plenumsprogrammer, og den andre halvdelen til utstillerne på Torget, med spiseplasser og mingleområder blant standene. Matservering vil i hovedsak skje ute i foajéen.

Informasjon om adkomst vil komme i god tid før konferansestart, men generelt kan vi si at det er god tilgang, med kjøreport på siden til inn- og utlasting.