Torget

Årets konferanse blir digital, så det er fortsatt usikkert hva vi gjør med Torget. Det kommer det mer info om senere.