etter-skoletid-1

Etter skoletid

«Etter skoletid» er et tilbud til 5.-7. trinn både i Buvik og Skaun menigheter. Tiltaket  kom til som et svar på en utfordring som mange menigheter står overfor – lav deltakelse på trosopplæringstiltak. Buvik menighet reagerte med å tenke nytt, og lyktes med å snu en utfordring til en suksess ved å tilpasse trosopplæringen til barnas behov og ønsker. Resultatet er at mange barn nå deltar i trosopplæringen.  

«Etter skoletid» består av måltidsfellesskap, leker og dagens bibel-bit, hvor barna blir involvert i formidling av sentrale Jesusfortellinger. Barna får delta i dramatisering med utkledning og med rekvisitter som de lager selv. Barna får selv ta del i formidlingen, og det gir dem bedre kjennskap til den kristne tro, samtidig som de har fått utfolde seg kreativt og ha det gøy. Barna får også muligheten til å dele sine tanker, spørsmål og innsikter om bibelhistoriene. 

Det hadde i flere år ikke vært noe kirkelig barnearbeid før “Etter skoletid” ble etablert. Fra å ha én femteklassing som møtte opp på bibelutdeling i Buvika, har de nå samlinger hver måned for samme aldersgruppe. Tiltakets styrke ligger i sin enkelhet og tilpasningsevne. 

Tiltaket til nominert til Trospplæringsprisen 2023!

Tilbake til de nominerte