2img_20200202_114543

Samisk aktivitetsdag

Tiltaket «Samisk dag» er jobbet frem over lengre tid, og framstår som slitesterkt, gjennomarbeidet og lokalt forankret. Sammen med engasjerte frivillige ledere har ansatte i Kvaløy og Sandnessund menighet utviklet et trosopplæringstiltak for barn i 5.-7.trinn. Tiltaket gir et møte med samisk kultur og trosuttrykk, og bidrar både til å styrke identiteten til samiske barn og gir viktig trosopplæring til barn uten samisk identitet.  Gjennom aktivitetsdagen deltar barna i aktiviteter, matlaging og kristne praksiser fra den samiske kulturen. Dagen avsluttes med en gudstjeneste der barna deltar aktivt  i salmer, bønner og bibeltekster som synges og lese både på norsk og samisk. Samiske tradisjon og trosuttrykk blir på denne måten relevant for alle barn.  Samisk dag har over tid skapt et engasjement og begeistring i prostiet, også blant de frivillige. Tiltaket har lykkes i å lage trosopplæring med samisk innhold som er relevant for alle.   

Tilbake til de nominerte